Echo

Yasham

Echo Yasham , , .

106 .
7.
, , , , .

, , , , .

, , . Echo , , , .

, , - , -, , . , .

, , , , - , , .
Echo

   

10.05 x 1.06